elegal - advokátní kancelář

GDPR
Menu

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas platformě enforum (Vlastník platformy je společnost enovation s.r.o.), se sídlem Na Příkopě 583/15, 110 00, Praha 1 zapsané u městského soudu v Praze, vložka 125819 (dále jen platforma enforum) a společnosti eLegal advokátní kancelář, s. r.o., se sídlem Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1, IČ 031 53 398, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 228208 (dále jen „společnost eLegal“), aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávali vaši e- mailovou adresu.

2. E-mailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení souvisejících se vzdělávacími akcemi a materiály, které se týkají GDPR.

3. Souhlas udělujete na zpracování po dobu 1 roku, pokud tuto dobu neprodloužíte.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno platformou enforum a společností eLegal, tedy správci osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatel marketingového softwaru Mailchimp

b. Poskytovatel nástroje Google formuláře

c. Mgr. Jana Dolejšová, se sídlem Babice 99, Šternberk, IČ 02415071 zapsaná v živnostenském rejstříku

d. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době platforma enforum a společnost eLegal nevyužívá.

5. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.