elegal - advokátní kancelář

GDPR
Menu

Osobní údaje

1. Společnost eLegal advokátní kancelář, s.r.o., a Mgr. Ing. Jan Valtr, advokát, ev. č. 16112, IČ: 03661385, se sídlem Na Příkopě 583/15, jako společní správci dle čl. 26 Nařízení (dále jen „Společní správci“) uchovávají následující osobní údaje klientů, kterým poskytují právní poradenství:

- Jméno, příjmení, firmu;

- IČ, DIČ, adresu;

- Emailovou adresu;

- Telefonní číslo;

- Komunikaci, informace a podklady, které klient v rámci poskytování služeb Společným správcům poskytne.

V případě klientů, kteří se účastní vzdělávacích akcí Společných správců:

- Jméno, příjmení, firmu;

- IČ, DIČ, adresu;

- Emailovou adresu;

- Telefonní číslo;

- Komunikaci s klientem – účastníkem,

V souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

2. Zpracování osobních údajů je prováděno Společnými správci, osobní údaje však pro ně může zpracovávat i tento zpracovatel: 

- enovation s.r.o., IČ: 279 09 751, se sídlem Na Příkopě 583/15, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 125819, 

- Mgr. Jana Dolejšová, IČ 024 15 071, se sídlem Babice 99, 785 01 Babice, zapsaná v živnostenském rejstříku,

- Oldřich Bitner, IČ: 76467261, se sídlem Amforová 1925/7, Praha 13 – Stodůlky, zapsaný v živnostenském rejstříku,

- společnost Lithio spol. s r.o., IČ: 01533185, se sídlem Radlická 663/28, Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 207913,

- případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Společní správci nevyužívají.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být klientům zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.