elegal - advokátní kancelář

GDPR
Menu

Ochrana osobních údajů

1. Společnost eLegal advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 03153398, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 228208, a Mgr. Ing. Jan Valtr, advokát, ev. č. 16112, IČ: 03661385, se sídlem Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8, jako společní správci osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovávají v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • emailovou adresu,
 • text zprávy.

 

2. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností eLegal advokátní kancelář, s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a eLegal advokátní kancelář, s.r.o., nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Společnými správci, osobní údaje však pro ně může zpracovávat i tento zpracovatel: 

 • Mgr. Jana Dolejšová, IČ 024 15 071, se sídlem Babice 99, 785 01 Babice, zapsaná v živnostenském rejstříku,
 • společnost upit s.r.o. V hůrkách 2141/9, Stodůlky (Praha 13), 158 00 Praha - Spisová značka: C 302393 vedená u Městského soudu v Praze,
 • společnost Lithio spol. s r.o., IČ: 01533185, se sídlem Radlická 663/28, Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku,
 • případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Společní správci nevyužívají.

 

4 Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.