elegal - advokátní kancelář

GDPR
Menu

Vzor souhlasu se zpracováním osobních údajů podle GDPR
Dejte si do pořádku souhlasy se zpracováním osobních údajů i po nástupu GDPR.

KDE TENTO SOUHLAS MŮŽETE VYUŽÍT?

Obecně všude tam, kde souhlas se zpracováním osobních údajů musíte doložit. Typicky např.:

  • zasílání newsletterů
  • zpracování osobních údajů v rámci marketingových soutěží
  • evidence životopisů uchazečů o zaměstnání
  • Nezapomeňte, že různé účely zpracování osobních údajů mají svá specifika a znění souhlasu je potřeba jim přizpůsobit.

Vzor souhlasu se zpracováním osobních údajů podle GDPR

Zpracování osobních údajů

Zavřít