elegal - advokátní kancelář

GDPR
Menu

Informace o zpracování osobních údajů - CV

Informace o zpracování osobních údajů

1. Společnost eLegal advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem se sídlem Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ 03153398, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 228208, a Mgr. Ing. Jan Valtr, advokát, ev. č. 16112, IČ: 03661385, se sídlem se sídlem Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8, jako společní správci dle čl. 26 Nařízení, (dále jen „Společní správci“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), zpracovávají: po zaslání vašeho životopisu vaše osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, emailovou adresu, podobiznu, nejvyšší dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti či další informace v životopisu uvedené), a to za účelem výběru uchazeče o vypsanou pracovní pozici a jeho případného kontaktování.

2. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Osobní údaje budou Společnými správci zpracovávány do doby výběru uchazeče a v případě uzavření smlouvy po dobu trvání pracovněprávního poměru, nestanoví-li jiný právní předpis dobu delší.

3. Vaše osobní údaje, pokud s Vámi nebude uzavřena pracovní smlouva, nebudou zpřístupněny třetím osobám.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případně si vyžádat kopii těchto osobních údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Pro uchování životopisu a jiných poskytnutých materiálů po delší dobu, je nutné emailem souhlas vyžádat. Proklik na souhlas nesmí být povinností před odesláním životopisu.