elegal - advokátní kancelář

GDPR
Menu

Novela zákona o obchodních korporacích - na co se připravit?

Před několika dny prezident podepsal novelu zákona o obchodních korporacích. Ta sice společnostem ušetří čas při jejich zakládání, na druhou stranu budou muset vypracovat některé nové dokumenty.

 

 

Méně pobíhání mezi bankou a notářem

Zakladatelé se doposud při zakládání společnosti s ručením omezeným museli vypravit alespoň dvakrát k notáři a nejméně jednou do banky. Notář jim totiž sepíše společenskou smlouvu, zakladatel se následně vydá do banky, kde založí účet společnosti pro splacení vkladů, a pak se musí vrátit k notáři, který společnost zapíše do obchodního rejstříku.

Od ledna 2021 bude možné složit vklad do 20 000 Kč přímo u notáře. Na základě jedné schůzky s ním tak půjde společnost založit, složit vklady i ji zapsat do obchodního rejstříku.

Potřebujete pomoc s nastavení vztahů ve společnosti nebo chcete nechat založení s.r.o. kompletně na nás? Stačí říct

Co už na web nebudete muset dávat

Povinnost zveřejnit pozvánku na valnou hromadu nebo další informace zasílané společníkům nebo akcionářům zůstává. 

Nově ale tyto informace nebudou muset viset veřejně na hlavní webové stránce společnosti každému a zdarma, naopak budou dostupné jen pod heslem nebo až po přihlášení konkrétního společníka.

Na co pozor při udělování plné moci

Pokud je „statutár“ nebo jiný volený orgán ve společnosti právnická osoba, bude muset zmocnit člověka, který za ní bude při výkonu funkce orgánu jednat. Při udělování této plné moci se nesmí zapomenout na možný střet zájmů či zákaz konkurence.

Tuto novou povinnost doporučujeme nenechat bez povšimnutí, protože bez zápisu zmocněnce do obchodního rejstříku nebude možné zapsat ani vlastní právnickou osobu jako volený orgán. A pokud by právnická osoba neurčila svého zástupce ani do 3 měsíců od vzniku funkce orgánu, její funkce zanikne, nebude moci společnost zastupovat a do funkce statutárního orgánu bude muset být zvolená jiná osoba. 

Co bude s neschválenou smlouvou o výkonu funkce?

Pokud nyní smlouvu o výkonu funkce jednatele neschválí nejvyšší orgán společnosti (v praxi hlavně valnou hromadou), je relativně neplatná. To znamená, že by nebyla neplatná "sama o sobě", ale její neplatnost by musel někdo namítat a tvrdit, že platná není. Od 1. ledna ale bude neschválená smlouva o výkonu funkce automaticky sama neúčinná a nebude tak podle ní vůbec možné postupovat. 

Smlouva o výkonu funkce jednatele bude také muset odpovídat společenské smlouvě, v případě rozporu totiž bude mít přednost společenská smlouva. 

Správní rada převezme v akciovce roli statutárního ředitele

Novela ZOK také ruší orgán statutárního ředitele u akciových společností, které zvolily tzv. monistický model. Jediným orgánem monistického modelu tak bude správní rada.

 

Novela ZOK tak vyjasní některé sporné otázky a ušetří zakladatelům nějaký ten čas, ale přidá i pár povinností.

Pokud byste chtěli s vaší společností pomoc, rádi budeme po ruce.