elegal - advokátní kancelář

Menu

Ochrana osobních údajů

 1. Společnost eLegal advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 583/15, Praha 1, 110 00, IČ 03153398, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 228208 zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • telefon
 2. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností eLegal advokátní kancelář, s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a eLegal advokátní kancelář, s.r.o., nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností eLegal advokátní kancelář, s.r.o.tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Mgr. Jana Dolejšová, IČ 2415071, se sídlem Babice 99, 785 01 Babice, zapsaná v živnostenském rejstříku, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.